ร้านดีวันเฟอร์นิเจอร์จะอยู่ในพื้นที่ของโฮมโปรทั้ง 8 สาขา ดังนี้

สาขาโฮมโปร เขาใหญ่

_______________________________________________________________________________________________

สาขาโฮมโปร นครราชสีมา (หัวทะเล)

_______________________________________________________________________________________________

สาขาโฮมโปร อุดร

_______________________________________________________________________________________________

สาขาโฮมโปร ขอนแก่น

_______________________________________________________________________________________________

สาขาโฮมโปร ร้อยเอ็ด

_______________________________________________________________________________________________

สาขาโฮมโปร บุรีรัมย์

_______________________________________________________________________________________________

สาขาโฮมโปร โคราช

_______________________________________________________________________________________________