we are craftmans

we are craftmans 
(เพราะเราเป็นช่างไม้โดยสายเลือด)
ด้วยปณิฐานอันแน่นแน่ ที่จะตั้งใจส่งมอบแต่ผลงานคุณภาพ
ผลิคภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้แท้ทุกชิ้นจึงผ่านการทดสอบ
วิจัย และพัฒนาโดยช่างผู้ชำนาญงานในทุกรายละเอียด
ผนวกกับการคัดสรรเลือกใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพอย่างพิถีพิถัน
จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจาก D1(D-one) ได้รับมาตรฐานสากลทุกชิ้น