ร้านดีวันเฟอร์นิเจอร์จะอยู่ในพื้นที่ของโฮมโปรทั้ง 6 สาขา ดังนี้

สาขาโฮมโปร อุดร

สาขาโฮมโปร ขอนแก่น

สาขาโฮมโปร ร้อยเอ็ด

สาขาโฮมโปร บุรีรัมย์